Bảng giá tham khảo tùy thời điểm cho thuê xe nâng, dịch vụ cho thuê xe Nâng theo tháng, riêng còn theo ca thì tính phí cho thuê theo địa điểm ,công việc cụ thể ở Ninh Bình:

Cơ sở 1 Khu CN Phúc Sơn: Số 376 Trần Nhân Tông, Ninh Sơ, Ninh Bình, Việt Nam
Cơ sở 2 Khu CN Khánh Phú: Số 128 QL10, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Cơ sở 3 Khu CN Tam Điệp: Số 132 Quang Trung, Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam

CHO THUÊ XE NÂNG CÁC LOẠI BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE, TÀI XẾ, DẦU MỠ

STT

LOẠI XE

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

SỖ CA/THÁNG

THÀNH TIỀN

01

Xe nâng 2.5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

02

Xe nâng 3 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

03

Xe nâng 4-5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

04

Xe nâng 7-8 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

05

Xe nâng  10 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

06

Xe nâng  12 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

07

Xe nâng  15 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

08

Xe nâng  18 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

 

CHO THUÊ XE NÂNG BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE, TÀI XẾ, KHÔNG DẦU MỠ

STT

LOẠI XE

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

SỖ CA/THÁNG

THÀNH TIỀN

01

Xe nâng 2.5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

02

Xe nâng 3 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

03

Xe nâng 4-5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

04

Xe nâng 7-8 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

05

Xe nâng  10 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

06

Xe nâng  12 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

07

Xe nâng  15 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

08

Xe nâng  18 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

 

CHO THUÊ XE NÂNG 2.5 TẤN – 5 TẤN XE KHÔNG, bao gồm vận chuyển

STT

LOẠI XE

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

SỖ CA/THÁNG

THÀNH TIỀN

01

Xe nâng 2.5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

02

Xe nâng 3 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

03

Xe nâng 4-5 tấn

8h/ngày

26 ca

LH: 0912424738

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE NÂNG CỦA CHÚNG TÔI

z1340096664546 da05a1e44458e4ba1d5f8047a5293c9f 1 z1496235796215 4513b05a07934e1c2647d7e87c9d9bf6 1 z1503557520510 c3a23cb660993b6da85f851d62648f6d 1 z1503637867378 e1693638adec322b302af84abde70de2 1 z1503557515984 dd365a10c19ed53083a9038816ec035d 1 2 xe 7T vang 2 11.5T xanh 1 image10 z1335219574800 a0f10d49d203f9d40d3e514549eef625 1024x768 1