Sử dụng dịch vụ thuê xe nâng của Thành Huy Hoàng là một phương án…