Để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao động tại địa phương, trong những năm…